VELKOMMEN

HVAD LAVER VI

BLIV MEDLEM

FOR MEDLEMMER

DOKUMENTER

OY-PCC

 

 

 

FAMILIEN BENSIMON

 

VELKOMMEN TIL

MIDTFYNS, FLYVEKLUB

FAQVEDTÆGTERLEJEKONTRAKTOY-PCCROLFSTEDPRISER

MIDTFYNS FLYVEKLUB

§ 1.  Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Midtfyn,s Flyveklub

§1.2 hjemhørende på Fyn

§ 2. Formål

§2.1 At fremme interessen for flyvning, samt støtte fly og materiel.

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Klubben optager alle medlemmer som kan tilslutte sig formålet.

§3.2 klubben kan ekskludere et medlem ved flertals afgørelse, formanden kan ligeledes afsætte et medlem ved manglende betaling.

§ 4. Generalforsamlingen.

§4.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

§4.2 Generalforsamling indkaldes mindst 14 dage før, forsamlingen kan holdes som mail, telefon eller andet.

§ 4.3 dagsorden fastsættes af formanden, alle kan bidrage med forslag.

§ 5. Foreningens bestyrelse.

§5.1 Bestyrelsen består af formanden og kasser, begge poster kan varetages af samme person.

§ 6 tegningsret

 § 6.1 Formanden tegner klubben / foreningen.

§ 7 kontingent

§ 7.1 Kontingentet fastsættes af formanden. Indbetales 1 gang årligt.

§ 8 vedtægter ændringer

§ 8.1 Vedtægts ændringer sker ved flertals afstemning.

§ 9 Regnskab og økonomi

§ 9.1 regnskab følger kalenderåret.

§ 9.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid Tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

 

UNDERTEGNEDE ERKLÆRE SIG HERMED INDFORSTÅET MED OVERSTÅENDE BETINGELSER.

 

Navn:__________________________________________________________________________

 

Adr:___________________________________________________________________________

 

Cpr:________________________________, mobil______________________________________

 

 

mail:___________________________, underskrift: ______________­_____________Dato:______