VELKOMMEN

HVAD LAVER VI

BLIV MEDLEM

FOR MEDLEMMER

DOKUMENTER

OY-PCC

 

 

FAMILIEN BENSIMON

 

VELKOMMEN TIL

MIDTFYNS, FLYVEKLUB

FAQVEDTÆGTERLEJEKONTRAKTOY-PCCROLFSTEDPRISER

1-6-12

BESTEMMELSER FOR LEJE AF OY-PCC


 

Flyet kan udelukkende lejes af medlemmer af Midtfyns flyveklub, som ved deres underskrift har forpligtet sig til at overholde følgende bestemmelser:
 

 1. Hver afsluttet flyvning betales særskilt. udfyldelse rejsedagbog til nærmeste 5 min.

   

 2. Betalingen senest dagen efter en hver flyvningen. Med oplysninger om dato, tacho, navn.

På konto 5994 8023938
 

 1. Intet medlem i restance af kontingent I Midtfyn,s Flyveklub, eller leje må benytte flyet.

   

 2. Fly lejen afregnes efter tacho minutter samt et månedellig fast beløb.

ved brug på over 5 timer md betales dobbelt, 8 timer betales 3 dobbelt OSV.

   

 1. Flyet er forsikret hos Sirius, med ansvars og max 3 stk. passagerforsikring. selvrisiko 10.000 kr. denne selvrisiko påhviler det medlem der benytter flyet at betale i henhold til almindelige forsikringsbestemmelser i tilfælde af havari skade o. lign.

   

 2. Det medlem som sidst har benyttet flyet har ansvaret for alle umiddelbart synlige fejl, mangler eller skader som er opstået i forbindelse med flyvningen. Ved synlige fejl, mangler eller skader skal forstås ting som kan konstateres ved det eftersyn som enhver SKAL fortage før hver flyvning.

   

 3. Passagerer flyver på egen risiko og ingen kan overfor Midtfyns flyveklub eller ejer, rejse erstatningskrav af nogle art. Jf. pkt. 5.

   

 4. Det enkelte medlem afholder selv udgifter til start/landing/ophold/marshaller mm.

   

 5. For en hver flyvning, skal der bookes på nettet.

   

 6. Seneste lejer af flyet har ansvaret for at bringe dette i hangar, ved ude landinger fortøjninger.

   

 7. Ved optankning samt olie påfyldning har den person som kvittere ansvaret for at faktura / følgeseddel samt tankningsattest udfyldes og anbringes i flyets taske.

   

 8. I tilfælde af nedbrud, betaler lejer for egen hjemtransport, hvorimod reparationer og hjemtransport af maskinen betales af udlejer. Reparationer kan kun udføres ifølge aftale med udlejer på mobil Anker 22449150,


 


 

UNDERTEGNEDE ERKLÆRE SIG HERMED INDFORSTÅET MED OVERSTÅENDE BETINGELSER.

Navn:_____________________________________________________________________


 

Adr:______________________________________________________________________


 

Cpr:________________________________, mobil_________________________________


 

Dato:_______________________________ Underskrift______________________________